Karty podstawowe

Składki klubowe

Foto

Drodzy Rodzice i Zawodnicy,

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od września 2017 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady opłacania składek klubowych, które to powinny trafiać na konto klubu (każdy rocznik ma swoje subkonto) względnie do kasy klubowej. Zgodnie z regulaminem klubu wysokość składki wynosi 100 zł, a w przypadku uczestnictwa rodzeństwa w szkoleniu sportowym prowadzonym przez RKS Okęcie przyznawana jest zniżka tytułem czesnego w wysokości 50% od każdego następnego uczestnika. Składkę klubową należy wpłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca i jest ona pobierana z góry za każdy miesiąc.

I jeszcze jedna istotna kwestia, a mianowicie prośba aby każdy rodzic wypełnił i przekazał do Leszka Zygmunta "deklarację uczestnictwa w zajęciach sportowych". Można ją pobrać na tej stronie http://rksokecie.pl/dla-rodzicow

Konta bankowe do wpłat składek dla rocznika 2001:

Rocznik 2001:

95 1140 2004 0000 3102 7706 6979

sponsorzy

projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Warszawa

partnerzy