Zarząd RKS Okęcie Warszawa z absolutorium za 2017 rok

Klub
Zarząd RKS Okęcie Warszawa z absolutorium za 2017 rok

Członkowie Stowarzyszenia RKS Okęcie Warszawa na Walnym zgromadzeniu sprawozdawczym udzielili absolutorium dla Zarządu Klubu za rok 2017.

 

Uchwała została podjęta podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego we wtorek 26 czerwca 2018 r. Z prawem głosu uczestniczyło w nim 14 członków stowarzyszenia co stanowi 1/5 ogółu uprawnionych.

Bilans za 2017 rok zamknął się zyskiem finansowym, a uczestników spotkania zapoznał z nim Prezes RKS Okęcie Warszawa , Pan Tomasz Kaźmierczak.

Praca Zarządu na rzecz polepszenia infrastruktury klubu , spłat zobowiązań i terminowości ich czy przychodów została pozytywnie oceniona przez zabranych, a wyrazem tego było udzielenie przez aklamację absolutorium. Podczas obrad w wolnych wnioskach padły pytania o przyszłość klubu. Prezes nakreślił plan działań Zarządu na kolejne lata. Przy założeniach utrzymania , a nawet zwiększenia działalności operacyjnej oraz gospodarczej klubu problemy finansowe powinny „zniknąć” w niedługim czasie. Na następny "okrągły", dziewięćdziesiąty piąty rok istnienia RKS-u mogą być miłym akcentem jubileuszu klubu. Jest lepiej, a widoki na stabilność duże …

Za rok walne sprawozdawcze , a za 2 lata walne sprawozdawczo-wyborcze. Oba w terminie czerwcowym.

 

sponsorzy

projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Warszawa

partnerzy