Certyfikacja PZPN

Akademia piłkarska RKS Okęcie Warszawa jest uczestnikiem oficjalnego programu
Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla szkółek piłkarskich

https://www.laczynaspilka.pl/certyfikacja​

Posiadamy srebrny certyfikat PZPN

Srebrny Certyfikat PZPN

Co to oznacza?

Kwalifikacje trenerów

 • Trenerzy w szkółce piłkarskiej / oddziale szkółki piłkarskiej z Certyfikatem na poziomie srebrnym muszą posiadać licencję trenerską UEFA B albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF do końca okresu przejściowego (do końca roku 2019).
 • Na każdym treningu szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej musi być minimum jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na maksymalnie 20 zawodników w grupie treningowej.
 • Gdy grupa treningowa liczy powyżej 20 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 20 zawodników.

Infrastruktura sportowa

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:

 • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
 • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)

Program szkoleniowy

Wymagania dotyczące sprzętu treningowego

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać:

 • Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu
 • Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, znaczniki, min. 2 mini bramki

Opieka medyczna

 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.

Wymagana liczba drużyn

 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi zgłosić minimum 1 drużynę piłkarską* prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13)
 • Drużyna piłkarska składa się z minimum 10 zawodników

Informacje o szkółce piłkarskiej

 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów)na minimum 3 miesiące w przód na oficjalnym portalu PZPN LaczyNasPilka.pl

Wymagania formalno-prawne

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej:

 • Aktualne zaświadczenia o niekaralności każdego trenera szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej (z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym)
 • Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony

Partycypacja

 • Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych szkółki piłkarskiej muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych.

 

Jak zgłosić dziecko w certyfikowanej szkółce?

Plik do pobrania- prezentacja

sponsorzy

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez RKS Okęcie Warszawa współfinansuje m.st. Warszawa

Warszawa

partnerzy

NiW