Zarząd klubu

Stanisław Gajlewicz
Prezes Zarządu
Zakres działania:

- reprezentowanie klubu
- umowy o współpracy klubu z innymi podmiotami
- sprawy organizacyjne

Kontakt: s.gajlewicz@rksokecie.pl

Małgorzata Izdebska-Lao
Wiceprezes Zarządu ds finansowych
Zakres działania:

- bieżące opłaty klubu tj. przelewy, zatwierdzanie faktur
- analiza dokumentów finansowych klubu
- określenie budżetu klubu w porozumieniu z pozostałymi działami (ustalenia planowanych inwestycji / dotacji etc.)
- współpraca z biurem rachunkowym
- rozliczenie dotacji

Kontakt: m.lao@rksokecie.pl

 

Piotr Michalak
Wiceprezes Zarządu ds sportowych
Zakres działania:

- organizacja i ocena pracy trenerów
- ocena zawodników
- zapotrzebowanie na sprzęt sportowy
- szkolenia trenerów (np. klasyfikacja PZPN),
- współpraca przy organizacji  rozgrywek, wynajęcia boiska,
- współpraca z managerem klubu przy organizacji obozów sportowych
Kontakt: p.michalak@rksokecie.pl

 

Marcin Gędziorowski
Wiceprezes Zarządu ds organizacyjnych i marketingu
Zakres działania:

- zatwierdzanie faktur
- organizacja pracy klubu (zakres obowiązków pracowników, godziny pracy, porządki, remonty, ubezpieczenia etc.)
- pozyskiwanie rozliczanie reklamodawców, 
- reklama klubu,
- social media
Kontakt: m.gedziorowski@rksokecie.pl

Paweł Janda
Członek Zarządu - Skarbnik
Zakres działania:

- bieżące opłaty klubu tj. przelewy, zatwierdzanie faktur
- obieg gotówki w klubie
- kontrola płatności (współpraca z działem finansowym i ds. Organizacji i marketingu)
Kontakt: p.janda@rksokecie.pl
 

 

Marta Tarkowska
Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. organizacyjnych i marketingu
Zakres działania:

- zatwierdzanie faktur
- organizacja pracy klubu (zakres obowiązków pracowników, godziny pracy, porządki, remonty, ubezpieczenia etc.
- pozyskiwanie rozliczanie reklamodawców, 
- reklama klubu,
- social media
Kontakt: m.tarkowska@rksokecie.pl

 

Marcin Romanowicz
Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. sportowych
Zakres działania:

- organizacja i ocena pracy trenerów
- ocena zawodników
- zapotrzebowanie na sprzęt sportowy
- szkolenia trenerów (np. klasyfikacja PZPN),
- współpraca przy organizacji  rozgrywek, wynajęcia boiska,
- współpraca z managerem klubu przy organizacji obozów sportowych
Kontakt: m.romanowicz@rksokecie.pl

Bogusław Maliszewski
Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. sekcji podnoszenia ciężarów
Zakres działania:

- rozwój sekcji podnoszenia ciężarów.
- zapewnienie funkcjonowania sekcji,
- pozyskiwanie sponsorów
- wyznaczenie celów sportowych tj. udział w zawodach, szkolenia etc.
Kontakt: b.maliszewski@rksokecie.pl

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KLUBU

sponsorzy

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez RKS Okęcie Warszawa współfinansuje m.st. Warszawa

Warszawa

partnerzy