Zarząd klubu

Stanisław Gajlewicz
Prezes Zarządu
Zakres działania:
 • reprezentowanie klubu
 • umowy o współpracy klubu z innymi podmiotami
 • sprawy organizacyjne
Małgorzata Izdebska-Lao
Wiceprezes Zarządu ds finansowych
Zakres działania:
 • bieżące opłaty klubu tj. przelewy, zatwierdzanie faktur
 • analiza dokumentów finansowych klubu
 • określenie budżetu klubu w porozumieniu z pozostałymi działami (ustalenia planowanych inwestycji / dotacji etc.)
 • współpraca z biurem rachunkowym
 • rozliczenie dotacji
Tomasz Janicki
Wiceprezes Zarządu ds. sportowych
Zakres działania:
 • organizacja i ocena pracy trenerów
 • ocena zawodników
 • zapotrzebowanie na sprzęt sportowy
 • szkolenia trenerów (np. klasyfikacja PZPN),
 • współpraca przy organizacji  rozgrywek, wynajęcia boiska,
 • współpraca z managerem klubu przy organizacji obozów sportowych
Marcin Gędziorowski
Członek Zarządu - Skarbnik
Zakres działania:
 • bieżące opłaty klubu tj. przelewy, zatwierdzanie faktur
 • obieg gotówki w klubie
 • kontrola płatności (współpraca z działem finansowym i ds. Organizacji i marketingu)
Artur Mościcki
Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. sekcji podnoszenia ciężarów
Zakres działania:
 • rozwój sekcji podnoszenia ciężarów.
 • zapewnienie funkcjonowania sekcji,
 • pozyskiwanie sponsorów
 • wyznaczenie celów sportowych tj. udział w zawodach, szkolenia etc.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KLUBU

sponsorzy

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez RKS Okęcie Warszawa współfinansuje m.st. Warszawa

Warszawa

partnerzy

NiW