Zarząd klubu

Stanisław Gajlewicz
Prezes Zarządu
Zakres działania:
  • reprezentowanie klubu
  • umowy o współpracy klubu z innymi podmiotami
  • sprawy organizacyjne
Marcin Romanowicz
Wiceprezes Zarządu ds. sportowych
Zakres działania:
  • organizacja i ocena pracy trenerów
  • ocena zawodników
  • zapotrzebowanie na sprzęt sportowy
  • szkolenia trenerów (np. klasyfikacja PZPN),
  • współpraca przy organizacji  rozgrywek, wynajęcia boiska,
  • współpraca z managerem klubu przy organizacji obozów sportowych
Małgorzata Izdebska-Lao
Wiceprezes Zarządu ds finansowych
Zakres działania:
  • bieżące opłaty klubu tj. przelewy, zatwierdzanie faktur
  • analiza dokumentów finansowych klubu
  • określenie budżetu klubu w porozumieniu z pozostałymi działami (ustalenia planowanych inwestycji / dotacji etc.)
  • współpraca z biurem rachunkowym
  • rozliczenie dotacji
Marta Tarkowska
Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych i marketingu
Zakres działania:
  • zatwierdzanie faktur
  • organizacja pracy klubu (zakres obowiązków pracowników, godziny pracy, porządki, remonty, ubezpieczenia etc.
  • pozyskiwanie rozliczanie reklamodawców, 
  • reklama klubu,
  • social media
Artur Nida
Członek Zarządu - Skarbnik
Zakres działania:
  • bieżące opłaty klubu tj. przelewy, zatwierdzanie faktur
  • obieg gotówki w klubie
  • kontrola płatności (współpraca z działem finansowym i ds. Organizacji i marketingu)
Bogusław Maliszewski
Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. sekcji podnoszenia ciężarów
Zakres działania:
  • rozwój sekcji podnoszenia ciężarów.
  • zapewnienie funkcjonowania sekcji,
  • pozyskiwanie sponsorów
  • wyznaczenie celów sportowych tj. udział w zawodach, szkolenia etc.
Marcin Gędziorowski
Członek Zarządu

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KLUBU

Schemat organizacyjny

sponsorzy

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez RKS Okęcie Warszawa współfinansuje m.st. Warszawa

Warszawa

partnerzy

patron szkółki

Kontomatik