Zarząd klubu

Tomasz Kaźmierczak
Prezes Zarządu
Marcin Gędziorowski
Wiceprezes Zarządu ds organizacyjnych i marketingu
Stanisław Gajlewicz
Wiceprezes Zarządu ds finansowych
Wiesław Szotowski
Wiceprezes Zarządu ds sportowych
Paweł Janda
Skarbnik
Michał Choiński
Członek Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Organizacyjnych

sponsorzy

projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Warszawa

partnerzy